انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

معصومه قره داغی                     

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : garadagi_m@yahoo.com

 

کارگاههای آموزشی

                                                                                                                                                                                         

ردیف

عنوان فعالیت

تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

 انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده

مرجع تأیید کننده *

 
 

1

نخستین کنگره تاریخ دانان  ایران

14 الی 17 شهریور 91

4 روز

دانشگاه ابو علی سینا همدان

انجمن ایرانی تاریخ

 

2

کارگاه انگیزش و یاددهی اثربخش

17و18 بهمن 88

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

3

کارگاه فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

13و14 بهمن 88

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

4

کارگاه آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی

12 بهمن 88

8 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

5

کارگاه آموزش وبلاگ

14و26 تیر 89

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

6

کارگاه ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

6 بهمن 88

8 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

7

کارگاه روانشناسی و یادگیری آموزش

7و8 بهمن 88

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

8

کارگاه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

10و11 بهمن 88

12 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

9

کارگاه الگوهای یاددهی و یادگیری(ویژه بورسیه ها)

3 تا 5 بهمن 88

24 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

10

کارگاه آشنایی با روانشناسی تحول

15 بهمن 88

8 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.