انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

معصومه قره داغی                     

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : garadagi_m@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

1-   شکست چالدران و تحولات منصب صدارت در دیوانسالاری ایران صفوی با همکاری دکتر جواد ابوالحسنی، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، ابان 1387

2-   کریم خان و اعراب ساکن در جنوب ایران،کنکره بزرگ زندیه ،شیراز،1387

3-   نقد و ارزیابی تاریخنگاری قاضی احمد غفاری قزوینی در تاریخ جهان آرا، کنگره بین المللی قزوین عصر صفوی، اردیبهشت 1386، دانشگاه بین المللی امام خمینی

4-   وزارت تاج الدین علیشاه جیلانی، کنگره طرح احیای ربع رشیدی، تبریز، اردیبهشت 1384

5-   نقش امپریالیسم انگلیس در سقوط دولت قاجاریه، همایس علل فروپاشی سلسله ها در ادوار مختلف تاریخ ایران، گروه تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر، 15 اسفند 1387

6-   همايش ملي شبستر در قلمرو تاريخ، فرهنگ ايران، مقاله نقش حاج مهدي كوزه‌كناني در مشروطه، 16 و 17 اسفند ماه 1391، بصورت سخنراني.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.