انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

معصومه قره داغی                     

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : garadagi_m@yahoo.com

 

مقالات منتشر شده

1-   سیری در زندگی، آثار و مبارزات مشروطه خواهی شیخ الرئیس قاجار، فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ، سال 2، شماره8 پاییز 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، با همکاری دکتر جواد ابوالحسنی

2-   سیری در زندگی، آثار و اندیشه های سیاسی کاظم زاده ایرانشهر، ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فردوسی، با همکاری دکتر جواد ابوالحسنی، دوره مهر و ابان 1387

3-   نگاهی کوتاه به صدارت و اقدامات تاج الدین علیشاه جیلانی، فصلنامه گلشن، نشریه گروه تاریخ شبستر،سال اول شماره دوم و سوم ، 1384

4-   عبدالفتاح گرمرودی ، ترجمه مقاله حامد الگار در انسکلوپدیای ایرانیکا، جلد اول ص 107، با همکاری دکتر جواد ابوالحسنی،فصلنامه فرهنگی، ادبی و هنری گندم

5-   نگاهی اجمالی به زندگی، آثار و مبارزات سیاسی و فرهنگی میرزا محمد غنی زاده سلماسی، روزنامه سهیل، سال دوم، شماره 41، یکشنبه 29 مرداد 1385

6-   جایگاه واقعی اشکانیان در تاریخ ایران، فصلنامه گلشن، دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر گروه تاریخ، سال اول شماره 1383

7-   اندیشه های سیاسی ملک الشعرای بهار، فصلنامه گلشن، سال دوم، شماره 4و5 ، 1385

8-   زندگی و اندیشه های میرزا یوسف خان مستشارالدوله، فصلنامه تخصصی دانشگاه تبریز، سه علامه، سال اول، شماره 1و2، 1383

9-   سیری در زندگی، اثار و اندیشه های سیاسی عبدالرحمان کواکبی، پژوهشنامه تخصصی تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 4، 1385

10-  نقش شيخ الرئيس قاجار در اتحاد اسلام در دوره قاجاريه، فصلنامه مسكويه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري.

11- شیخ الرئیس قاجار و انقلاب مشروطه،فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام،سال 3، شماره5 پاییز و زمستان 1391 ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،با همکاری دکتر محمد امیر شیخ نوری

12)Iranian constitution a revolution and sheikh Alraies Qajar, Journal of Applied environmental and Biological sciences, march 2013

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.