انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

معصومه قره داغی                     

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : garadagi_m@yahoo.com

 

دروس آموزشی

 

-         دروس آموزشی نیمسال اول 88-89:

-          

-         تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از  سال40 تا 227 هجری قمری

-         قرآئت متون تاریخی به زبان عربی

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز قاجار تا مشروطه 

-         تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال 41 هجری قمری

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

-         تاریخ اسلام از میلاد پیامبر از قرن 7 تا 10 هجری قمری

-          

-         دروس آموزشی نیمسال دوم 88-89:

-          

-         قرآئت متون تاریخی به زبان فارسی

-         تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

-         انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران پیش از اسلام

-         جامعه شناسی تاریخ

-         تاریخ تحلیلی زندگی ائمه معصومین(ع)

-          

-         دروس آموزشی نیمسال اول 89-90:

-          

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران بعد از اسلام

-         تاریخ اسلام از میلاد پیامبر از قرن 7 تا 10 هجری قمری

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز قاجار تا مشروطه 

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران پیش از اسلام

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

-          

-         دروس آموزشی نیمسال دوم 89-90:

-          

-         قرآئت متون تاریخی به زبان عربی

-         قرآئت متون تاریخی به زبان فارسی

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران بعد  از اسلام

-         کلیات جفرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

-         تاریخ اجتماعی ایران در عصرسلوکی و اشکانی

-          

-         دروس آموزشی نیمسال اول 90-91:

-          

-         تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از  سال40 تا 227 هجری قمری

-         تاریخ اسلام از میلاد پیامبر از قرن 7 تا 10 هجری قمری

-         تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز صفویه

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران پیش از اسلام

-         شناخت و نقد منابع تاریخ ایران پیش از اسلام(تکراری)

-          

-         دروس آموزشی نیمسال اول 91-92:

-          

-         ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات

-         نقد و بررسی تاریخ ایران خلافت عباسی تا سقوط بغداد

-         تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

-          

-         دروس آموزشی نیمسال دوم 91-92:

-          

-         جهان ایرانی و ایران کنونی

-         نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی

-         نقد و بررسی تاریخ ایران خلافت عباسی تا سقوط بغداد

-         نقد و بررسی تاریخ ایران باستان در متون ایرانی و غیر ایرانی

-          

-         دروس آموزشی نیمسال اول 92-93:

-          

-         نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد

-         تاریخ  ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات

-         تاریخ و روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران

-         شناخت نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در دوره باستان

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.